10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

10-aralik-dunya-insan-haklari-gunu-afis-2020

Yirminci yüzyılda başta dünya savaşları olmak üzere birçok kötü hadise yaşayan insanoğlu, haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurumlar ve yasalar oluşturmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun “insan haklarının anayasası” olarak da kabul edilen 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilan ettiği gün olan 10 Aralık günü her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları, insanın doğuştan getirdiği onuru ve değerini korumaya dayalı hak ve özgürlükler olarak tanımlanan haklardır.  İnsanların din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet gibi kimliğimizi oluşturan özelliklerden dolayı ayrım yapmaksızın herkes için onurunu ve yaşamını güvence altına almayı amaç edinen bu haklar, insanın eşit, hür ve onurlu yaşaması için sahip olması gereken asgari değerler için vazgeçilemez, dokunulmaz, devredilmez ve evrenseldir.

Gelişen ve değişen dünyada insanlık,  yaşam hakkından çevre hakkına, adil yargılanma hakkından eğitim hakkına kadar birçok hak ve özgürlüklerinin kullanılması, korunması ve geliştirilmesi yolunda birçok kazanımlar elde etmiştir. Fakat uzağa gitmeden en yakınımızda dahi insanın insana zulmü devam etmekte, birey hatta milletler baskı ve şiddete maruz kalırken hak ihlalleri devam etmektedir.

Bu ihlallerin önüne geçmek için sergileyeceğimiz kararlı tutumuz ve duyarlı davranışlarımız ile mücadeleye devam etmeli, mücadele edenlere destek vermeliyiz.

İnsan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, bütün insanlığın birlik ve dayanışma içerisinde  Evrensel Bildirge’de belirtildiği gibi “birbirlerine kardeşlik anlayışıyla” davrandıkları daha adil, daha özgür, daha çağdaş, insana yakışan daha nice iyiliğin bir arada yaşandığı bir dünya özlemiyle tüm insanlık ailesinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Açık Kapı Derneği Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here