Alevi yurttaşlar,Atatürk’e bağlıdır…

0

Ankara Milletvekili Levent Gök Alevi dünyasının Atatürk ile ilgili bir tartışma içerisinde olmadığını belirterek, ““Alevi yurttaşlarımız Atatürk ilke ve devrimlerine kararlılıkla bağlıdır” diye konuştu. Ankara Milletvekili Levent Gök, Pir Sultan Abdal Derneği Ankara Şubesinin Genel Kuruluna katıldı. Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği salonunda yapılan ve Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül’ün de katıldığı kongrede bir konuşma yapan Levent Gök, Pir Sultan Abdal’ın Anadolu’da yaydığı düşüncelerin günümüzde halen geçerli olduğunu ve yüzyıllarca da geçerli olacağını ifade etti. -“Alevi yurttaşlarımız Atatürk ilke ve devrimlerine kararlılıkla bağlıdır”- Pir Sultan’ın insanı öne çıkartan ilkeleriyle Anadolu insanına yaydığı hümanizmanın bugün ülkemizin ihtiyacı olan hoşgörü ortamına dayanak olduğunu belirten Levent Gök, Alevi yurttaşlarımızın Atatürk ilke ve devrimlerine kararlılıkla bağlı olduğunu belirtti. Alevi yurttaşlarımızın Atatürk’e olan gönül bağının her zaman güçlenerek arttığını ifade eden Levent Gök, alevi yurttaşlarımızın Atatürk’e yönelik olumsuz davranışların her zaman karşısında yer aldığını söyledi. Alevi dünyasının Atatürk ile ilgili bir tartışma içerisinde olmadığını belirten Levent Gök ailevilerin Atatürk ile ilgili kararlılıklarının, her alevi yurttaşın evinde ve bütün alevi derneklerinin ofisinde Atatürk’ün resminin baş köşede yer alması ile zaten gösterildiğini, bu büyük sevginin her zaman da devam edeceğini ifade etti. Ankara Milletvekili Levent Gök’ün konuşmasını kongreye katılan Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri coşkuyla alkışladılar.

Yorum Yaz »