Dış İşleri Bakanlığı’na mühendis memur…

0

Kasım ayı bürokraside çok hareketli geçti. Hükümetin seçim öncesi çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisinin son günleri Kasım’a rastladı. Bu nedenle de bakanlıklardaki pek çok düzenleme; KHK’nin son günü olan 2 Kasım’a bırakıldı. Bakanlıklar, birbiri ardına KHK’lerle düzenleme yapınca da pek çok ayrıntı gözden kaçtı. İşte o ayrıntılardan biri Dışişleri Bakanlığındaki düzenleme.

2 Kasım tarihli KHK ile mühendislere de diplomatlık yolu açıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, aslında bu değişikliği geçen yıl Meclis’te kabul edilen Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununa koymak istemişti. Dışişleri Bakanlığı’na meslek memuru olarak sosyal bilimler eğitimi görmüş kişilerin yanı sıra mühendislik fakültelerinden mezunların da alınması önerisi getirilmişti. Ancak Dışişleri Komisyonunda bu değişiklik kabul görmeyince yasaya da giremedi. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu için şart olarak sosyal bilimler okumuş olma zorunluluğu korunmuştu.

Ancak 2 Kasım tarihli KHK ile bu durum değiştirildi. Artık üniversitelerde 4 yıllık mühendislik eğitimi almış kişiler de Dışişleri Bakanlığı’na meslek memuru olmak için başvuru yapabilecek. Ama bir şartla: Mühendislik fakültesi mezunları sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim yapmış olacak. Yani mühendisler, sosyal bilimler fakültelerinde master yaparlarsa diplomat olmak için Dışişleri Bakanlığına başvurabilecekler.

 

Bu değişiklikle ilgili 2 Kasım tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44. Maddesi şöyle:

 

MADDE 44- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin;

 

a) Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ağırlıklı olarak bu alanlara yönelik eğitim programlarına sahip bölümlerinden” ibaresi “bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden”, “açıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla” ibaresi, “yapıldığı tarih itibarıyla”, “otuz yaşını” ibaresi “otuz beş yaşını”, “otuz iki yaşını” ibaresi “otuz yedi yaşını” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “üniversitelerin sosyal bilimler alanında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mühendislik fakültelerinde” ibaresi eklenmiştir.

Yorum Yaz »