Ödenmeyen Cezalar

0

Elektronik devlet, kamu hizmetleri ile vatandasların bulusturulmasında teknolojinin kullanılmasıdır. Bu teknoloji kullanımı hizmetlere ulasmak için kamu çalısanlarına olan ihtiyacı ve zaman israfını azaltmaktadır Örnek vermek gerekirse, Türkiye’de 2003 yılında baslayan Merkezi Nüfus _daresi Sistemi projesi ile çevrim-içi  http://www.sorgu.org/arac-hasar-kaydi-sorgulama/ sistemin devreye girmesi posta ve kırtasiye islemleri masrafının azalması yanı sıra önemli ölçüde is gücü tasarrufu saglamaktadır.MERNİS kapsamında en sık yapılan islemlerden biri olan ve ortalama 20 gün süren “dogum ve nüfuz cüzdanı verilme” islemi online sisteme geçilmesi ile birlikte 8 dakika gibi kısa bir süreye düsürülmüstür. E-devlet kaynaklı faydaların genellikle iki gruba ayrıldıgını görmekteyiz. İlk olarak; bilgi iletisim teknolojilerinin kullanılması yoluyla elde edilen verimlilik artısları, ikincisi ise kullanıcıların yani vatandasların ve is dünyasının elde edecegi faydalarıdır. Geleneksel kamu yönetimi anlayısına karsılık e-devlet anlayısının özellikleri su sekilde ifade edilebilir; iletisim teknolojilerinin daha yogun kullanımı, online ortamın gayri sahsi olması, bilginin toplanması, islenmesi ve kullanımında kolaylık, iletisim ortamında yenilik. Edevlet modeli, bir baska deyisle, tek tip hizmet, evrak üzerinden ve yüzyüze iletisimin geçerli oldugu, vatandasların daha çok edilgen bir konumda

bulundugu ve dikey örgütlenmeye dayalı yönetim anlayısına karsılık farklılastırılmıs hizmetlerin elektronik ortamda vatandasa sunuldugu yatay örgütlenmeye dayalı bir yönetim anlayısıdır. L. Carter ve F. Belanger tarafından yapılmıs bir arastırmaya göre, vatandasların e-devlet hizmetlerini kullanım niyetlerinin belirleyicileri, güvenilirlik, uygunluk ve kullanım kolaylıgı olarak belirlenmistir. Bireylerin kamusal ihtiyaçlarının karsılanması için yapılan online hizmetlerin http://www.sorgu.org/hgs-bakiye-ceza-borc-sorgulama/ gelistirilmesinde bu faktörlerin önemi üzerinde durulmustur. Kamu internet sitelerinin, vatandaslar tarafından kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörler ise Cohen , site içeriginin anlasılmasının zorlugu, ilgili formların ve bilgilendirici talimatların indirilmesinin güçlügü, hangi hizmet için hangi siteye girileceginin anlasılamaması, site içerisinde baglantıların kötü ve güncelligini yitirmis olması, sitenin gerekli bilgileri saglayamaması olarak sayılabilir. 20. yüzyılın özellikle son çeyreginde bilgi teknolojileri alanında yasanılan göz kamastırıcı teknolojik ve bilimsel gelismeler, degisim hızının artık kestirilemedigi, yeni bir dünyanın kapılarını açmıstır. Bu dönüsümün bir parçası olarak kamu yönetimlerinde e-devlet modeline yönelik çalısmaların 1990’lı yıllarda giderek hızlanmaya basladıgı görülmektedir. BM ve Amerikan Kamu Yönetimi Toplulugu tarafından dünya çapında yapılan bir arastırma, e-devlet uygulamalarını bes farklı

düzeye ayırarak ülkelerin bunları uygulama durumlarını incelemektedir. Buna göre 190 BM üyesi ülkeden % 11’i e-devlet uygulamalarından hiç birisini gerçeklestirmemekte, %17’si baslangıç düzeyinde, %34’ü ileri düzeyde , % 29’u interaktif olarak ve % 9’u da on-line parasal islem yapabilme olanagı saglayan bir düzeyde e-devlet olanaklarını kullanmaktadırlar. Yönetsel sınırları asan bir biçimde e-devleti uygulama olarak belirlenen en üst düzeyde hiçbir devlet bulunmazken, e-devlet uygulamaları açısından ABD’nin lider konumunda bulundugu belirtilmistir. Uluslararası danısmanlık sirketi Accenture’nin Ocak 2001 raporuna göre, e-devlet uygulamalarında yenilikçi liderler kategorisinde üç ülke yer almaktadır. Bunlar; ABD, Kanada ve Singapur’dur. Amerika internet kullanıcıları bakımından dünyanın en gelismis http://www.sorgu.org/tramer-hasar-sorgulama/

ülkeleri arasında yer almaktadır. Nüfusu 278 milyon olan ABD’de, internet kullanıcılarının %60’ı devletin internet sitelerini kullanmaktadır.

Comments are closed.