Sevindirici Haber Geldi

0

Basil’in sisteminde manastırlar, her yerde rasgele kurulmaz, her papaza ait bölgede, bir manastır yapılırdı. Her manastır, bir başkan escort ankara tarafından yönetilirdi. O, topluluğa bir ailenin babası gibi dikkat etmek zorundaydı. Onun yokluğunda, başkanlık görevini bir vekil üstlenirdi. Yaşlı ve tecrübeli keşişler daha özel bir statüye sahiptiler, ancak başkana itaat etmek herkesin en önde gelen göreviydi.137 Basil’in manastır yaşam tarzında göze çarpan önemli bir unsur, kesin ve zorunlu itaate yer vermiş olmasıydı. Başkanın emri kesindi. Tanrının emirlerine açıkça karşı gelmediği müddetçe, onun emirlerine, ölüm bile olsa itaat escort ankara etmek zorunluydu.

Günlük yaşam dua ve çalışma arasında bölünmüştü. Dua keşişin en temel göreviydi, ama bu tembelliği mazur göstermezdi. Dua topluca kilisede yapılırdı. Çalışma da günlük yaşam için gurur verici olarak kabul edilirdi. Keşişler, escort ankara başta tarım olmak üzere dokumacılık, ayakkabıcılık, marangozluk, inşaat işleriyle uğraşırlardı. Onların ürettikleriyle manastırın ihtiyaçları karşılandıktan sonra, geriye kalanı fakirlere dağıtılırdı.

Eğitimli keşişler kendilerini Kitab-ı Mukaddesin araştırılmasına adamışlardı. Bunlar imtiyazlı bir sınıftı. Başkan tarafından tayin edilirdi ve başkanı denetleme yetkileri vardı. Başkan olmadığı zamanlarda onlardan biri yerine geçerdi. Çok önemli bir kızılay escort bayan ankara konu ele alınırken, örneğin bir keşişin topluluktan çıkarılması söz konusu olduğunda hepsi bir araya toplanırdı.

Basil’in yaptığı çalışmalar laik toplum tarafından oldukça beğenilmiştir. O, keşişlerine yardımseverliği, hastalara yardımı, yolculara yer temin etmeyi, yetimlere bakmayı tavsiye etmiştir. Manastırlarının yakınında bir yurt , hastane ve çocukların kızılay escort bayan ankara eğitimi için bir okul mutlaka bulunmuştur. Bu özellikleriyle o, hem inziva yaşamının lideri, hem bir teolog hem de bir dini ve sosyal reformist olarak anılmıştır.

Basil’in en büyük başarılarından biri, Doğu’nun engin düşünce yapısıyla, Batı’nın organize gücünü birleştirmesi olmuştur. Yunan ve Mısır ilminikızılay escort bayan ankara birleştirmiş ve her ikisini de manastır hayatının ve Kilise’nin hizmetinde kullanmıştır. Manastırları Hıristiyan kurumlarının en önemli bölümlerinden biri yapmıştır. Onun oluşturduğu kurallar Doğu’daki manastır yaşamı için temel alınmakla birlikte, Latince’ye tercümeleri yapılarak Batıdaki manastır yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Ancak Basil sonrası Doğudaki ulus escort bayan ankara manastır yaşam şekli, Batı ile karşılaştırıldığında, gerçek bir gelişme göstermemiştir. Yapılan reform hareketleri yetersiz kalmış ve uzun zaman süren çözülme süreci başlamıştır. Doğu’da ortaya çıkan çok sayıda.

buluş gibi manastır yaşam tarzı da doğduğu topraklarda elde edemediği başarıyı Batı’da elde etmiştir.

Anadolu’daki manastır hayatında diğer önemli iki isim Basil’in kardeşi Gregory Nyssa ve arkadaşı Gregory Nazianzen olmuştur. Bu üç kulus escort bayan ankara eşiş yakın arkadaşlıkları nedeniyle “Kapadokya Babaları” adıyla anılmışlardır.

Gregory Nyssa, kardeşi Basil tarafından eğitilmiş ve daha sonra Nyssa Piskoposu olmuştur. O,Basil’in ölümünden sonra kendini Kilise işlerine adamış ve Kapadokya Kilisesi’nin en önde gelen babalarından olmuştur. Aryanist ve Apolinarius 144 taraftarı hareketlerle mücadele ederek,Hıristiyani anlayışa göre sahih olarak kabul edilen inancı ulus escort bayan ankara savunmak için dogmatik eserler yazmıştır. O,Piskopos olmadan önce manastır hayatını konu edinen eserler yazmıştır. Yazılarında Grek felsefesinin terminolojisini kullanmış, felsefeci olarak Plato, teolog olarak Origen’in etkisi altında kalmıştır.

Comments are closed.