Bakanlar Kurulu yeniden yapılandırılıyor…

0

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor” dedi. Erdoğan, 8 devlet bakanlığının kaldırılacağını, 6 yeni bakanlık kurulacağını açıkladı.

Erdoğan, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin, parti genel  merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni Bakanlar Kurulu’nun Başbakan dahil 25 üyeden oluştuğunu, yeni  yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunduğunu  söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacağını bildirdi.  

Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı kurulacağını, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı’nın birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı  oluşturulacağını kaydetti.
Başbakan Erdoğan, “Artık Bakan yardımcılığı görevi ihdas edilecek. Yaniher bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek.  İcracı
bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane.  Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar,  hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı,  sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini  sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama  yapılabilecek” dedi.

YENİ BAKANLIKLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

BİRLEŞEN VE DEĞİŞEN BAKANLIKLAR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine oluşturulan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birleşmesiyle oluşan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerini alacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

12 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA  Erdoğan, bu yeni yapının, 12 Haziran  seçimlerinin ardından, yeni Hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapı olduğunu  belirtti.

Mevcut Bakanlıklar ve bakanların, yeni Hükümet kuruluncaya kadar  görevlerini şu andaki haliyle sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:
“Yeni Hükümet ise biraz sonra açıklayacağım yapıya uygun şekilde  teşekkül edecektir. Biz, 57. Hükümet’ten görevi devraldığımızda, toplam 36  bakanlık bulunuyordu. Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdikleri en büyük  zararlardan biri de maalesef bakanlık sayılarının çok olmasıdır. Çünkü her siyasi  partiyi tatmin gerekiyor, içlerindeki dengeleri korumak gerekiyor onun için de  her birine bakanlık dağıtacaksınız. Bu anlayışla kuruluyor.

3 partili bir hükümette, her partiyi memnun etmek amacıyla yeni  bakanlıklar ihdas edilmiş, sürekli bakan değişimi yaşanmış, öyle ki, bazı  partilerin neredeyse tüm milletvekilleri bakanlık yapmıştır. Bu kadar çok  bakanlığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi sağlamak için ihdas edilmesi,  kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış, birçok  konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Dikkat ederseniz her gittiğiniz yerde sizden  bazı iller de hizmet istemezler ne isterler? Bakan isterler. Önemli olan nedir?  Bakandan çok oraya hizmetin gitmesidir. Sizin zaten milletvekiliniz var, bu  ülkede de bir hükümet var o hükümet hizmeti vermekle mükelleftir. Bir başbakan  olarak hep onu söylüyorum. ‘Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter’ diyorum, ‘Biz  size gereken hizmeti vereceğiz’ diyorum.”

Geçmişte, bakanlar kurulunun aylarca toplanamadığının bilindiğini  söyleyen Erdoğan, “Bunun yanında, örneğin ekonomiden sorumlu birkaç bakanlık  olması nedeniyle, ekonominin en önemli aktörü olan kurumlar bir araya gelip,  sorunları müzakere etme fırsatını bile bulamamışlardır. Özelleştirmeler konusunda  yaşanan tartışmalar da yine bu çok başlılığın bir neticesi olmuştur. Hükümetin  aldığı kararlara bakanlar itiraz etmiş, bakanların icraatları hükümet programıyla  çatışmış, ülke, ekonomik ve siyasi olduğu kadar idari anlamda da kaosa  sürüklenmiştir” diye konuştu.

hurriyet.com.tr

Yorum Yaz »